VMx vzw

Neemt deel aan See-days Contactbeurs

VMx vzw

VMx vzw is de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals. Met meer dan 850 leden (milieucoördinatoren, milieudeskundigen, MER-deskundigen, ...) is VMx een belangrijke actor geworden in de milieusector.
VMx biedt professionele ondersteuning aan de milieuprofessional bij de uitoefening van zijn/haar beroep door middel van belangenbehartiging, informatieverstrekking en vorming (verplichte bijscholing).