Inni Publishers

Neemt deel aan See-days Contactbeurs

Inni Publishers

INNI publishers (voorheen Uitgeverij UGA) is gespecialiseerd in het publiceren van juridische en professionele info voor diverse doelgroepen, waaronder preventieadviseurs en milieucoördinatoren.

Standaardwerken zijn Wetgeving welzijn op het werk, Milieu en de online applicatie PreventLex.

Ook beschikbaar: Aansprakelijkheid van de preventieadviseur en de V&G coördinator, OHSAS, Risicobeoordeling bij de welzijnswetgeving, (On)veilig gedrag observeren, Preventie van de psychosociale belasting op het werk, Arbeidsongevallen, Een preventief alcohol- en drugsbeleid, Maatschappelijk Verantwoord ondernemen, Praktijkgids milieuvergunning, …